FORBRUGERFAKTA, BETINGELSER & PERSONDATALOV

Forbrugerfakta – September-start

 • Sæsonen består af 28 undervisningsgange fra 2. september 2024 til 24. april 2025.

 • De første 4 lektioner betragtes som prøvemåned. Ved deltagelse/betaling ud over prøvemåneden er sæsonen bindende indtil den 24. april 2025.

 • Ønsker du at betale i rater, betales prøvemåneden ved tilmelding. Derefter betales restbeløbet i 3 rater: 1. okt. – 1. nov. – 1. dec. (ingen indbetaling i januar – april).

 

 • Der gives søskenderabat på børne- og juniorhold, familierabat samt rabat ved deltagelse på flere hold.

 

 • Er du forhindret i at komme på det tilmeldte hold, er du altid velkommen på et parallelhold i begge vores afdelinger.

 

 • Forældredag på alle børnehold i uge 43 og 48 (2024), uge 5 (2025), lektionens sidste 10 minutter.

Forbrugerfakta – Januar-start

 • Sæsonen går fra den 3. januar 2025 til 24. april 2025.

 • De første 4 lektioner betragtes som prøvemåned. Ved deltagelse/betaling ud over prøvemåneden er sæsonen bindende indtil den 24. april 2025.

 • Ønsker du at betale i rater, betales prøvemåneden ved tilmelding. Derefter betales restbeløbet i 2 rater: 1. feb. – 1. mar. (ingen indbetaling i april).

 

 • Der gives søskenderabat på børne- og juniorhold, familierabat samt rabat ved deltagelse på flere hold.

 

 • Er du forhindret i at komme på det tilmeldte hold, er du altid velkommen på et parallelhold i begge vores afdelinger.

 

 • Forældredag på alle børnehold i uge 5 (2025), lektionens sidste 10 minutter.

Forbrugerfakta – April-start

 • Sæsonen består af 7 undervisningsgange fra 28. april 2025 til 16. juni 2025.

 • Kurset er bindende fra første dansedag.

 

 • Der gives søskenderabat på børne- og juniorhold, familierabat samt rabat ved deltagelse på flere hold.

 

 • Er du forhindret i at komme på det tilmeldte hold, er du altid velkommen på et parallelhold i begge vores afdelinger.

Betingelser

Danseskolen vil så vidt muligt tilpasse undervisningen efter udsendte tilbud.

Danseskolen kan ændre og tilbyde andre hold/instruktør i forbindelse med sygdom, turneringer, helligdage, vedligeholdelse og force majeure.

Danseskolen er ikke ansvarlig for hindringer eller begrænsninger, som reducerer danseskolens undervisning-/træningstilbud til eleven, når forholdet ligger uden for danseskolens kontrol, og danseskolen ikke vil kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af forholdet, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Persondata

Danseskolen behandler oplysninger om kunder til brug for førelsen af danseskolens kunderegister og bogføring.

Danseskolens dataansvarlige, Reinhardt Dans (Pia Reinhardt), er ansvarlig for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder at der kun behandles relevante oplysninger, at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i danseskolens kunderegister og sikre mulighed for korrekt bogføring og fakturering. Bogføringsloven er retsgrundlag for behandlingen. Der behandles kun personoplysninger, som kunder ved samtykke har overdraget ved tilmelding til danseskolen. Uden samtykke til danseskolens behandling af kundeoplysninger er tilmelding til danseskolen ikke mulig.

Personoplysninger om kunder af danseskolen behandles udelukkende internt i danseskolen og videregives ikke til tredjemand.

Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Hver kunde har ret til at anmode danseskolens dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om medlemmet eller til at gøre indsigelse mod danseskolens behandling. Kunden har ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Kunden har ret til at trække sit samtykke til danseskolens behandling af personoplysninger tilbage.

Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.

Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.